Voor wie

IMPG 0031bewVilla Vivre biedt opvang voor kinderen met een chronische of acute aandoening welke intensieve kindzorg nodig hebben. Wij werken samen met de (kinder) verpleegkundigen van Vivre Kinderthuiszorg. Deze verpleegkundigen zijn bekend met alle medisch technische handelingen waaronder; injecteren, sondes, infusie, beademing, katheteriseren, zuurstoftoediening, uitzuigen, diabetes zorg etc.

 

Wanneer vallen kinderen onder de intensieve kindzorg?

 • Als er behoefte is aan 24-uurs toezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
 • Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Het kan gaan om kinderen met een lichtere complexe problematiek. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

 

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:

 • IMPG 0106bewHartaandoeningen
 • Luchtwegproblemen
 • Ontregelde epilepsie
 • Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg
 • Nieraandoeningen
 • Stofwisselingsziekte
 • Behoefte aan extra zuurstof
 • Monitor bewaking
 • Infuustherapieën

 

IMPG 0084bewZorgverlening

In Villa Vivre is 24 uur kinderverpleegkundige zorg aanwezig én beschikbaar, dus ook ’s nachts is er verpleegkundige zorg. De pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling en het spel van de kinderen, zij doet dit in nauw overleg met de verpleegkundigen.