Over ons

Villa Vivre is een Verpleegkundig Kinderzorghuis voor chronisch en acuut zieke kinderen.

Ouders van chronisch en acuut zieke kinderen zoeken een warme opvang waar hun dierbare kind verzorgd en begeleid wordt zodat zij zelf kunnen werken of “gewoon” even een avondje weg kunnen gaan of even wat meer aandacht voor hun andere kindje hebben. Deze ouders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week keihard nodig bij hun kind. We spreken dan ook van intensieve kindzorg. Wij bieden deze kindjes op kleinschalig niveau een tweede thuis waar ze graag komen en waar ouders hun kind met een gerust hart naartoe kunnen brengen; 24 uur per dag, 7 dagen per week.

IMPG 0073bewVilla Vivre is een Verpleegkundig Kinderzorghuis. Villa Vivre biedt 24 uur per dag 7 dagen per week specialistische en intensieve zorg op maat aan chronisch en acuut zieke kinderen met bijvoorbeeld een syndroom, epilepsie, hart- of longproblemen, een spierziekte, CF, stofwisselingsziekte of kinderen die tracheazorg nodig hebben. Het is een kleinschalig, tweede thuis waar ouders hun kind met een gerust hart naartoe kunnen brengen om zelf nieuwe energie op te doen. De kindjes kunnen overdag komen, in de avond maar ook ’s nachts, dit is structureel mogelijk maar zeker ook incidenteel. Er zijn vele mogelijkheden bij Villa Vivre. Er wordt professionele zorg geboden met 24 uurs toezicht door (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.

IMPG 0042bewVilla Vivre begeleidt kinderen volgens een passend zorgleefplan welke samen met ouders opgesteld wordt. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met een fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog en logopedist. We willen de kinderen kwaliteit van leven bieden en het bij Villa Vivre zo gezellig mogelijk maken. Door het indviduele plan kunnen de kinderen zich ontwikkelen op de gebieden waar zij goed in zijn.

Villa Vivre kan in de volgende situaties iets betekenen:

  • Kinderen zijn overdag van harte welkom zodat ouders bijvoorbeeld kunnen werken, 1-7 dagen per week.
  • Kinderen kunnen ook komen omdat ze de zorg alleen gedurende de nachten nodig hebben.
  • Een kind dat al thuis verzorgd wordt kan komen logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even tot rust te komen. Van deze mogelijkheid kan ook gebruik gemaakt worden om te voorkomen dat deze overbelasting ontstaat. In overleg met de ouders wordt gekeken hoe vaak en hoe lang dat nodig is.
  • Een kind, dat in de laatste fase van zijn of haar leven verkeert, kan komen logeren als de zorg thuis te zwaar wordt of technisch niet (langer) uitvoerbaar is.
  • Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar nog niet naar huis kan omdat er thuis bijvoorbeeld eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders nog wat beter moeten worden voorbereid op het zelf geven van de zorg aan hun kind.